Home » Avtalshanteringssytem

Avtalshanteringssytem

Företag idag hanterar stora mängder avtal. Dels hanteras avtal som företaget i sig har med sina kunder men också avtal som företaget har med sina leverantörer. Till detta skall läggas de interna avtal som finns, anställningsavtal, provisions avtal och så vidare. För det flesta avtal gäller också att det finns uppsägningstider och avtal som fortsätter att löpa om ingen säger upp avtalet. Det är därför otroligt viktigt för företag att ha full koll på detta så att inte exempelvis ett hyresavtal förlängs med tre år för att man missat uppsägningstiden.

Färdiga mallar

De flesta systemen på marknaden har dessutom färdiga mallar för företaget. Avtal kan vara kluriga att skriva och med mallar så behöver inte företaget uppfinna hjulet igen. Dessutom har leverantören av systemet koll på hur avtal för olika saker skall skrivas och risken att företaget missar något i formuleringen av avtalet är därför mindre. Med dagens teknik kan man också väldigt enkelt hitta avtal som tidigare var inlåsta hos ekonomen och i pappersform. Dessa kan i dagens system nås via enkla klick på datorn och säljaren kan exempelvis enkelt plocka fram ett avtal som en kund ringer in och har frågor kring. Det går också att styra så att rätt personer har tillgång till rätt avtal. En säljare har ingen nytta av att se hyresavtal exempelvis.

Webbaserat

Supportavdelningen har ingen nytta av anställnings avtal och så vidare, en chef kan dock ha nytta av att se såväl hyresavtal som anställningsavtal. De flesta moderna system har funktioner där man kan sätta behörigheter som dessa och rätt person får enkelt tillgång till just den information som krävs för att utföra arbetet effektivt. Många av dessa system är idag också webbaserade vilket gör att informationen finns tillgänglig oavsett om man är på kontoret eller utanför på sin dator, platta eller telefon. Vilket ytterligare effektiviserar arbetet med ett bra avtalshanteringssystem.